„Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.“ Žalm 127:3

Tvoje děti si zaslouží některé věci, jako jsou například:
1) Čas. Ne čas, který ti zbyde na konci dne, ale čas, který si pro ně oddělíš. Pokud je tvůj život řízen časovým plánem a tvoje děti v tom plánu nejsou, rychle s tím něco udělej. Jestli to neuděláš, nastane jednou den, kdy v jejich časovém plánu nebudeš mít místo ty. Pouhé společné tříhodinové sledování televize nestačí; musíš být „emocionálně přítomen“. Občas to bude znamenat, že budeš muset dovolit, aby děti viděly tvé obavy o ně a nejistotu, které budou svědčit o tom, jakou z nich máš radost a jak si jich ceníš.
2) Otevřenost. Je toho tolik, co nás naše děti mohou naučit o sobě, o nás samotných a o tom, kdo je Bůh! Jakmile si uvědomíme, že neznáme všechny odpovědi, staneme se otevřenými a dovolíme Bohu, aby k nám prostřednictvím našich dětí mluvil. Takový druh vnímavosti posiluje jejich víru, pomáhá jim být učenlivými a nám pomáhá udržet si „mladé srdce“.
3) Pravidla. V období, kdy se děti formují, je životně důležité stanovit pravidla a udržovat hranice. Jestli se děti mají cítit bezpečně, potřebují pokyny a pravidla. Když jsou malé, týká se to takových věcí jako určitý čas, kdy chodí spát. Jak rostou, tato hodina se posouvá, což jim pomáhá pochopit, že přibývající věk přináší svobodu. Zároveň vidí, že se to děje postupně, protože svoboda znamená zodpovědnost, a ony nejsou schopny zvládnout ji tak dobře, jak si myslí.
Nesnaž se být svým dětem nejlepším přítelem, ani se nesnaž jejich prostřednictvím naplňovat své emocionální potřeby. Jejich ramena nejsou dost silná na to, aby takový náklad unesla. Buď si jistý Bohem i sám sebou. Hledej povzbuzení u zdravých vnějších zdrojů. Stručně řečeno, usiluj o to, abys byl pevným, laskavým rodičem, jakého si tvé děti zaslouží.