„Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Marek 6:31

Dva muži soutěžili, kdo během jednoho dne pokácí víc stromů. Jeden byl starší a zkušenější, druhý mladší a méně zkušený. Tehdy se projevil rozdíl. Mladý muž pracoval osm hodin a na konci dne měl pokácených celkem dvacet pět stromů. Protože byl přesvědčen, že starší muž nemá takovou výdrž jako on, posadil se a byl si zcela jistý, že vyhrál. Mezitím starší muž, který si udělal desetiminutovou přestávku po každé hodině práce, nakonec pokácel čtyřicet stromů. Šokovaný mladší muž se zeptal: „Jak je to možné? Já jsem nepřestával kácet. Ty ses každou hodinu na deset minut zastavil, a přesto jsi pokácel téměř dvojnásobek toho, co já.“ Starší muž odpověděl: „Každou hodinu jsem se na deset minut posadil, abych udělal dvě věci. Zaprvé jsem si udělal čas na odpočinek a doplnění sil. Zadruhé jsem si udělal čas na nabroušení sekery. Ano, ty jsi pracoval tvrdě, ale pracoval jsi s tupou sekerou.“
Je zde pro tebe důležitá lekce. Abys mohl být v životě úspěšný v tom, k čemu tě Bůh povolal, musíš vždycky dělat tyto dvě věci:
1) Dělej si čas na odpočinek a doplnění sil. Nemůžeš jen vydávat; musíš se také zastavit a přijímat. V tom hrají svou úlohu modlitba a čtení Bible – obnovují to, co život odčerpal.
2) Zůstávej „nabroušený“. Když je tvá sekera tupá, potřebuješ víc energie a výsledky jsou slabší.
Takže si udělej čas na odpočinek a „nabroušení“.