„… Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích.“ Matouš 21:42

Ježíš řekl: „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích“ (Matouš 21:42). Všimni si slova „zavrhli“. Zavržení bratřími přivedlo Josefa na cestu k egyptskému trůnu a k záchraně jeho rodiny i národa.
Kolikrát se ti v životě přihodilo něco, o čem sis později uvědomil, že to bylo nutné? Kdybys neprožil to nebo ono, nebyl bys připraven na požehnání, ze kterého se nyní těšíš. Když se v tom naučíš spatřovat Boží ruku, pochopíš, že to, čím tě chtěl nepřítel zničit, použil Bůh pro tvůj růst. Můžeš vstát a říct: „Vidím to takhle: Bůh použil vše, čím jsem prošel, aby ze mě udělal to, čím jsem, a naučil mě to, co vím. Proto se rozhoduji pro růst a odmítám sebelítost a hořkost. Spoléhám na Boží věrnost více než dřív. Naučil jsem se, že pokud víra nepřenese horu, dá mi sílu vytrvat do zítřka. A nestane-li se to zítra ani pozítří, budu stále věřit, že Bůh tu moc má, a budu mu důvěřovat, dokud to neudělá.“ Jestli víš, o čem je tu řeč, pak jsi „více než vítěz“.
Uvolni se a raduj se; tvé kroky připravuje Hospodin (Žalm 37:23, přel. z angl.). On od tebe ani na okamžik neodvrátil svůj pohled ani ruku! Když projdeš zkouškou, pochopíš, že i o tom nejhorším, co se mohlo stát, platí: „… Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích“ (Matouš 21:42).