„Pojď a pij vodu života.“ Zjevení 22:17, přel. z angl.

Babyloňané oblehli Jeruzalém a odřízli ho od přísunu zásob. Neustále se zaobírali otázkou, jak dlouho asi obránci mohou vydržet. Minul měsíc, dva, pak celý rok a oni se stále drželi. Tajemství přežití Jeruzaléma spočívalo v zásobování vodou tunelem z pramene, který ležel mimo město. Chizkijáš nechal prorazit v tvrdé skále pětisetmetrový tunel, kterým sváděl vodu pod městskými hradbami do rybníka Siloe. Bez toho by byl Boží lid poražen.
Není to jen další z biblických příběhů. Skrývá se v něm důležitá lekce. Chceš-li žít vítězný život, musíš:
1) Vědět, kde máš pravý zdroj života.
2) Chránit ho.
3) Denně z něj čerpat.
Jestliže čerpáš bezpečí, sílu, vlastní hodnotu či životní strategii z jakéhokoliv jiného zdroje než Božího, může tě nepřítel porazit. Vše, co potřebuješ, pochází od Boha. Proto chraň svůj vztah s ním a pečuj o něj, protože ďábel na něj bude vždycky útočit. Den bez čtení Božího slova není jen uklouznutí, je to příprava na selhání. Zanedbávání modlitby není nedbalost, je to krajní hloupost. Možná říkáš, že se máš dobře, i když se moc nemodlíš a Bibli čteš málo. Ale ještě nenastala hodina zkoušky. Až přijde a ty nebudeš mít možnost čerpat z pramene, těžkosti ztěžknou a úspěch se vzdálí.
Opravdu chceš takhle žít? Pokud ne, pak tě dnešní slovo povzbuzuje: „Pojď a pij vodu života“ (Zjevení 22:17, přel. z angl.).