„Je vám to lhostejné, vy všichni, kteří jdete kolem?“ Pláč 1:12

John Griffin, který řídil sklápění železničního mostu nad řekou Mississippi, si jednou přibral k práci synka. Zvedl těžký most a právě obědval, když zaslechl pískat rychlík Memphis rachotící k přejezdu. Vyskočil z pozorovatelny a běžel spustit most. Vtom se mu zastavilo srdce – synek spadl do převodového ústrojí, noha mu uvízla v ozubení. Zoufale přemýšlel, jak ho zachránit, ale nebyl čas. Dole byl jeho syn – ale ve vlaku čtyři sta cestujících! Věděl, co má udělat. Odvrátil tvář a právě včas spustil most, Vlak projel; slzícíma očima pohleděl do jeho oken – obchodníci tam bezstarostně četli noviny, dámy srkaly kávu, děti jedly zmrzlinu. Nikdo nepohlédl na řídicí budovu nebo dolů na převodové zařízení. Griffin v zoufalství zvolal: „Lidé, obětoval jsem za vás syna. Je vám to jedno?“ Ale v dunícím vlaku nikdo otcova úzkostlivá slova neslyšel.
Také Bůh, který obětoval svého Syna za každého z nás, se ptá: „Je vám to lhostejné, vy všichni, kteří jdete kolem?“ (Pláč 1:12).
Odtud plyne další otázka: „Co tedy mám učinit s Ježíšem, zvaným Mesiáš?“ (Matouš 27:22). A jediná správná odpověď: „Dnes tě přijímám za svého Pána a Spasitele.“