„Přítel miluje v každé době, bratr se zrodil pro čas soužení.“ Přísloví 17:17, ČSP

Pokud jsi moudrý, obklopíš se lidmi, kteří tě budou emocionálně i duchovně podporovat, a s nimiž můžeš sdílet své sny a myšlenky. C. S. Lewis a J. R. R. Tolkien byly členy neformální diskusní literární skupiny „The Inklings“, která byla spojená s univerzitou v Oxfordu. Patřili do ní učitelé, spisovatelé a přátelé, kteří se pravidelně scházeli ve známé oxfordské hospodě, aby spolu diskutovali nad pasážemi ze svých oblíbených knih, a také nad vlastními literárními díly. V roce 1936 došli k názoru, že svět potřebuje víc románů, v nichž je ústředním tématem víra a morálka. Lewis a Tolkien se rozhodli začít psát science fiction, protože si uvědomili, jak podřadnou kvalitu podobné příběhy, které v té době vycházely, mají. Doslova si házeli mincí, aby se rozhodli, kdo bude psát knihu o vesmírném putování a kdo o putování časem. Tolkien dostal putování časem, i když jeho dřívější snaha psát takové příběhy nikdy nebyla opravdu úspěšná. Později však dosáhl velkého úspěchu s Pánem prstenů. Lewis napsal svou slavnou sérii románů nazvanou Vesmírná trilogie, a nakonec napsal Letopisy Narnie.
Možná jsi tak velkého úspěchu nedocílil, ale s podporou opravdových přátel se dostaneš dál než bez ní. Takže se ptej sám sebe, jak pěstuješ taková přátelství, která ti pomohou naplnit Bohem daný potenciál. Může to znamenat, že budeš muset vyjít ze své ulity a navázat kontakt s ostatními. Můžeš se setkat s křivdou a odmítnutím? Jistě! Úspěchu ale dosáhneš jen tehdy, když budeš ochoten riskovat.