„Jednejte moudře … a využijte čas vám svěřený.“ Koloským 4:5

Tvým největším majetkem je příštích čtyřiadvacet hodin. Jak s nimi budeš hospodařit? Dovolíš televizi, zbytečným mailům, nedůležitým úkolům, vlastním podnětům, špatným lidem nebo jinému nesmyslnému rozptýlení, aby tvůj den pohltili? Nebo budeš mít nad svým časem kontrolu a využiješ dnešek co nejlépe?
Odborníci na vedení říkají, že zaměření se na předních dvacet procent vlastních priorit ti přinese osmdesátiprocentní návratnost vynaloženého úsilí. Takže se každé ráno po probuzení podívej do zrcadla a řekni: „Dnešek prožiji podle Boží vůle a svou energii vynaložím na věci, které mi pomohou ji naplnit.“ Je pravda, že vždycky tady budou nějaké věci, které budou soupeřit o tvou pozornost. Zadavatelé reklam chtějí, abys utrácel peníze za jejich výrobky. A všiml sis, že lidé, kteří nemají co dělat, většinou chtějí trávit svůj čas s tebou? Dokonce i tvé vlastní touhy mohou být natolik různorodé a tvé cíle tak rozptýlené, že nevíš, čemu věnovat pozornost nejdřív. To je důvod, proč je třeba zaměřit se jako laser na svůj Bohem daný cíl. Na cokoliv se zaměříš, tomu dáváš sílu a impuls. Tvé priority určují, jak budeš trávit svůj čas, proto je nastav s modlitbou a pečlivě dodržuj. Všechno nepodstatné vyřaď. Ti, kdo ti říkají, že můžeš zvládnout všechno, se mýlí. Nemůžeš udělat všechno, co bys udělat chtěl, můžeš ale udělat všechno, co chce Bůh, abys udělal.
Musíš si vybrat! Úspěch se dostaví, když budeš dělat správné věci správným způsobem a ostatní opustíš. Pokud si nejsi jistý, které věci jsou pro tebe správné, ohlédni se na uplynulá léta svého života – čeho by ti bylo líto, kdybys to nebyl udělal?