„… miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce.“ Jan 13:1

Lidé každodenně tráví hodiny na sociálních sítích jako je Facebook. V mnoha případech to dělají proto, že jsou osamělí. Na takovém způsobu komunikace není nic špatného. Ve skutečnosti sociální média nabízejí církvi jeden z nejlepších nástrojů, který kdy měla k zasažení světa evangeliem. Nicméně v časech, kdy je tak snadné zanedbávat skutečné vztahy, bychom neměli zapomínat, co je hlavním smyslem kontaktů s druhými lidmi.
Jeden spisovatel napsal: „Život je mnohem bohatší, když máme přátele, s nimiž můžeme sdílet své radosti i problémy. Naneštěstí velkým problémem a zdrojem bolesti mnohých lidí zůstává osamělost. Nikdo z nás se ale nemusí smiřovat se samotou. Samota je ‚léčitelná‘, jestli ne dokonce zbytečná.“
Skutečné vztahy se nebudují posíláním aktualizací nebo velmi podnětných citátů přes Twitter. Vyžadují více času. Tou nejlepší sociální sítí je naplňování potřeb druhých způsobem, jakým se to nikdy nedá uskutečnit bez osobního kontaktu. Tak to dělal Ježíš. Většina jeho veřejné služby spočívala v tom, že se dával dvanácti mužům, kteří potom šli v jeho jménu a dávali druhým sebe. Bible to popisuje slovy: „… miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce“ (Jan 13:1). Mnoho lidí se v dnešní době v hloubi duše cítí tak, jak to vyjádřil žalmista: „Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku! Na cestě, jíž kráčím, osidlo mi nastražili“ (Žalm 142:4).
Jestliže chceš naplnit potřeby lidí a budovat opravdové vztahy, musíš k lidem přistupovat zblízka a osobně. Stejně, jako to dělal Ježíš, který je naším příkladem.