„Na tváři rozumného se zračí moudrost, ale oči hlupáka těkají po končinách země.“    Přísloví 17:24

Úspěšní lidé mají jednu společnou věc – vypěstovali si zvyk dělat věci, které neúspěšní lidé nejsou ochotní dělat. Všichni chceme více peněz, ale ne všichni chceme více pracovat. Všichni bychom byli rádi štíhlí a měli pěknou postavu, ale ne všichni jsme ochotní správně jíst a denně cvičit. Podpěrnými body úspěchu jsou odhodlání a důslednost. Bez odhodlání nikdy nezačneš a bez důslednosti nikdy nic nedokončíš. Začátek je nejtěžší, protože nacházíme spoustu důvodů, proč nezačít. Proto:
1) Začni s málem. Udělej první krok. Nemůžeš udělat druhý krok, dokud jsi neudělal ten první. Když uděláš první krok, kterým si stanovíš priority, pomůže ti to zaměřit pozornost správným směrem. Nečekej ale, že hned pochopíš všechno, co je třeba. „Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde“ (Židům 11:8). Bůh tě povede, když budeš v pohybu, takže potřebné se dozvíš až na cestě.
2) Začni u sebe. Pokud chceš, aby druzí na tebe reagovali jinak, nabídni jim jiný soubor postojů a jednání, aby měli na co reagovat.
3) Začni brzy. Kdosi řekl: „Noe nečekal, až k němu připluje loď – postavil ji.“ Těžká práce je souborem nahromaděných snadných věcí, které jsi neudělal, kdy jsi měl. Pravdou je, že úkol se zdaleka nebude zdát tak těžkým, když ho přestaneš odkládat.
4) Začni teď. Na co čekáš? Až skončíš školu, oženíš se, budeš mít děti, až děti odejdou z domu, až půjdeš do důchodu, nebo až zemřeš? Pokud budeš čekat příliš dlouho, budeš litovat jediné věci – že jsi nezačal hned.