„Nesuďme už tedy jeden druhého…“ Římanům 14:13

Můžeš pracovat vedle někoho, kdo mám mimomanželský vztah, a můžeš se za něho modlit, aniž bys sám takový vztah měl. Nezapomeň, že než jsi byl spasen Boží milostí, byl jsi hříšník; proto jednej s pokorou a neupadni do pasti pokrytectví.
Jak kdosi řekl: „Když Bůh odpouští, odsune přestupek do věčného zapomnění.“ Proto když se setkáš s někým, jehož způsob života je ti nepříjemný, prokazuj milost. Zjisti o tom člověku co nejvíce a snaž se, aby vaše komunikace rozptýlila všechny předpojatosti a předsudky. Dívej se na něj jako na zraněného jedince, jehož Bůh miluje; jako na člověka, který potřebuje stejnou milost, jakou jsi přijal ty. Když miluješ člověka, který si to nezaslouží, děláš to, co Bůh udělal pro tebe. Pouhá skutečnost, že je někdo jiný, neznamená, že bys ho měl zavrhnout nebo považovat za méněcenného.
Sám nechceš, abys byl souzen nebo ponižován kvůli barvě své pleti, kvůli své kultuře nebo vzhledu, tak to nedělej druhým! Bible jasně varuje, že nemáme přejímat hříšné praktiky druhých, a my proto můžeme být v pokušení si myslet, že jsme lepší než oni. To je hřích pýchy! Někdy si myslíme, že když milujeme a přijímáme určité lidi, máme tolerovat jejich hřích. Ne, ve skutečnosti máme být uctiví a přijímat druhé tak, jak to dělal Ježíš. Ať už to byly rasové rozdíly (Samařané), rozdíly v životním stylu (pětkrát rozvedená žena u studny), nebo třídní rozdíly (Nikodém), Ježíš miloval a přijímal lidi takové, jací byli, a zároveň je povzbuzoval, aby přijali vyšší životní standard.