„… aby přijali podobu jeho Syna…“ Římanům 8:29

V Bibli čteme: „Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna…“ (Římanům 8:29). Když čteš předchozí verše té kapitoly, zjistíš, že Bůh to dělá prostřednictvím modlitby. To by tě mělo k modlitbě povzbudit.
Často se nemodlíme, protože si myslíme, že se nic neděje. Jenže když žijeme s Bohem, vždycky se něco děje! Říkáme si: „Kdy začne Bůh jednat?“ Nedokážeme pochopit, že on jedná neustále. Pokud jde o modlitbu, buď odpoví tak, jak jsi doufal, nebo změní tvé srdce pomocí přímluvy Ducha svatého, aby tvá modlitba byla ve shodě s jeho vůlí. Možná si říkáš: „Já ale nevidím, že by se něco dělo.“ Když zasadíš semeno, nevrátíš se k němu hned příští den s očekáváním, že uvidíš zelené výhonky a listy. Znamená to, že se nic neděje? Ne, pod zemí probíhá celá řada nezbytných procesů, které nemůžeš vidět. Nepropadni omylu, že jenom proto, že nevidíš důkaz, se nic neděje. Ještě prostě není čas sklizně.
Bůh nás činí podobnějšími Ježíši tím, že nám pomáhá modlit se jako Ježíš: „… ne má, nýbrž tvá vůle se staň“ (Lukáš 22:42). To znamená, že když je tvá modlitba ve shodě s jeho vůlí, on už pracuje na jejím vyslyšení, i když ty to nevidíš. Pokud tvá modlitba s jeho vůlí ve shodě není, pracuje na tom, aby změnil tvou prosbu tím, že změní tebe. Nevyslyšená modlitba může být stejně velkým požehnáním, jako modlitba vyslyšená, pokud nám zabrání v porušení Boží vůle. A jaká je Boží vůle? Aby ses stal podobnějším Ježíši!