„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Římanům 8:31

Pavel klade pět nanejvýš důležitých otázek:
1) „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Římanům 8:31). Ujištění o Boží přítomnosti nachyluje misky vah ve tvůj prospěch. Ať tedy právě stojíš před čímkoliv, připomínej si: „Bůh je na mé straně.“
2) „On (Bůh) neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám (Bůh) spolu s ním nedaroval všecko?“ (Římanům 8:32). Přemýšlej o tom – mohl by ti Bůh zachránit duši a potom tě nechat, aby ses o sebe staral sám? Nebo – mohl by se postarat o tvé vě?n? pot?eby, ale o?ty pozemsk? ne? Ne!
3čné potřeby, ale o ty pozemské ne? Ne!
3) „Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!“ (Římanům 8:33). Před nebeským soudem se nebere v úvahu žádný hlas žaloby, ani tvůj vlastní. Boží přijetí přebíjí každé odmítnutí, ať se ti ho dostalo od kohokoliv. On tě přijímá, protože tě vidí „v Kristu“.
4) „Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!“ (Římanům 8:34). Když povstanou tvoji žalobci a promluví proti tobě, Ježíš, tvůj obhájce a advokát, je umlčí. Proč? Protože tě „přikrývá jeho krev“!
5) „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“ (Římanům 8:35). Pavel si na svou otázku sám odpovídá: „… ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Římanům 8:38–39).
Když znáš těchto pět pravdivých odpovědí, pomůže ti to vychutnávat si radostně den a v noci lépe spát!