„Každý den je Božím darem…“ Kazatel 9:9, přel. z angl.

Šalomoun napsal: „Uchop život! Jez chléb s chutí … ó, ano – Bůh se raduje z tvé radosti! Svátečně se obleč každého rána, nešetři na barvách a šátcích. Užívej si s manželkou, kterou miluješ … každý den svého nejistého života. Každý den je Božím darem. To je vše, co dostaneš za těžkou práci, kterou konáš, aby ses udržel naživu; využij proto každý den co nejvíc! Ať se naskytne cokoli, chytni to a udělej. A naplno! To je tvá poslední a jediná šance … neboť ve společnosti mrtvých, kam nejjistěji směřuješ, už není ani práce ani myšlenky“ (Kazatel 9:7–10, přel. z angl.).
Na co tedy čekáš? Na promoci? Na manželství? Až budeš mít děti? Až budeš v důchodu? Smyslem života je cesta, ne cíl! Tvůj život je tady a teď, tvá rodina je tady a teď, tvé manželství je tady a teď, tvá kariéra je tady a teď. Na cestě jsi každý den a smysl můžeš nalézt, pokud budeš hledat vyšší cíl. Když budeš hledět očima víry, najdeš každý den drobné radosti. Šalomoun poznal, že nakonec všichni dojdeme do stejného cíle – do hrobu. Jediný rozdíl spočívá v tom, nakolik si svou cestu užijeme. Místo posedlosti věcmi, které nemůžeš ovlivnit, se zaměř na ty, které ovlivnit můžeš, a zbytek přenech Bohu.
Phil Cooke napsal: „Musím věřit, že Bůh má vše pod kontrolou a já, který vždycky chce mít na všechno odpově?, se sď, se s jeho rolí musím smířit. Takže jsem se rozhodl sedět se založenýma rukama a dovolit Bohu, aby byl Bohem, a sobě, být sebou.“ Uděláš dobře, když si osvojíš stejnou filozofii!