„Pečlivě zkoumej, kdo jsi a jaká práce je ti určena…“ Galatským 6:4, přel. z angl.

Jeden pastor napsal: „Jako mladík jsem mohl projít stovkami testů obdarování a schopností, přesto jsem nikdy nezjistil, že mým darem je vyučovat, protože jsem to nikdy nedělal. Teprve když jsem začal přijímat příležitosti k promluvám, když jsem viděl výsledky a dostal potvrzení od druhých, uvědomil jsem si, že mne Bůh obdaroval právě v této oblasti.“
Jestli nejsi ochoten riskovat, nikdy nezjistíš, v čem jsi vlastně dobrý. Samozřejmě budeš dělat chyby a některé tě budou tak deprimovat, že to budeš chtít vzdát a víckrát se nesnažit. Pokud ale své chyby vezmeš jako zkušenosti, z nichž se můžeš učit, pak nejenom zjistíš, k čemu tě Bůh volá, ale budeš se v tom navíc rozvíjet a zdokonalovat. Pavel napsal: „Pečlivě zkoumej, kdo jsi a jaká práce je ti určena, a pak se do ní ponoř … Nesrovnávej se s jinými. Každý z vás musí převzít zodpovědnost a vytvořit ze svého života to nejlepší“ (Galatským 6:4–5, přel. z angl.). A dodal: „Konejme neúnavně dobro. Pokud se nevzdáme se a neutečeme od toho, sklidíme v pravý čas dobrou úrodu … proto pokaždé, když máme příležitost, pracujme pro dobro všech…“ (Galatským 9–10, přel. z angl.).
Zamysli se vážně nad tím, co ti ještě zbývá ze života, a postarej se, ať to k něčemu je. Na jednom náhrobku stojí jedna z nejsmutnějších vět o životě: „Na konci života jsem zjistil, že jsem nežil.“ Nedovol, aby se to dalo říct i o tobě!