„… David se posilnil v Hospodinu, svém Bohu.“ 1. Samuelova 30:6, ČSP

David měl právě za sebou řadu velkolepých vojenských vítězství. Když se však vrátil z bitvy a zjistil, že mu Amálekovci zničili dům a jeho rodinu odvedli do zajetí, byl sklíčený. On i jeho muži padli na zem a plakali tak dlouho, až už dále nemohli. David ale nezůstal na kolenou. „David se doptával Hospodina: ‚Mám pronásledovat tu hordu? Dostihnu ji?‘ On mu řekl: ‚Pronásleduj! Jistě dostihneš a jistě všechny vysvobodíš‘“ (1. Samuelova 30:8). To, že sám sebe povzbudil, ho ve spojení s Božím vedením dovedlo k dalšímu vítězství.
Z toho plyne poučení – musíš se naučit, jak sám k sobě správně mluvit, jak si připomínat Boží zaslíbení a jak se za sebe modlit. V Žalmech je jedno zaslíbení, na něž se můžeš postavit: „Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá“ (Žalm 30:6). Tvá radost se vrátí, Bůh to zaslíbil! Podívej se tedy do zrcadla a řekni: „To všechno pomine. Co mne nezničí, to mne posílí. A v mezičase dovolím, aby mne ta situace dovedla blíž k tobě, Pane.“ Tak do toho, začni sám sebe povzbuzovat! Největší bitvy přinášejí ta největší vítězství. Tvoje slabost se ti může stát příležitostí – objevíš v sobě sílu, o níž jsi nevěděl.
Josef při vzpomínce na své nejhorší dny řekl: „Vy jste proti mně sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru…“ (1. Mojžíšova 50:20, ČSP). A on to tak dělá stále! Tvůj úděl neurčují lidé, určuje jej Bůh, a ten není jako ti ostatní. Může tvůj žal proměnit v radost a tvou strast změnit ve slast! Seber síly, zaměř se znovu na cíl a vykroč. Dnešní slovo pro tebe je – nauč se povzbuzovat sám sebe.