„… každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“ Filipským 2:4

Obecně se dá říct, že ženy mají větší tendenci starat se o dům a všechno, co je v něm, než muži. Manželský poradce James Dobson vyprávěl příběh:
„Před pár lety jsme si s manželkou najali instalatéra, aby nám na zahradě nainstaloval a připojil plynový gril, a na celý den jsme odešli. Když jsme se vrátili, oba jsme si všimli, že řemeslník namontoval zařízení asi o dvacet centimetrů výše, než měl. Stáli jsme tam se Shirley a při pohledu na výsledek jeho práce jsme reagovali každý úplně jinak. Já jsem řekl: ‚Jasně, máš pravdu. Instalatér udělal chybu. Mimochodem, co dnes máme k večeři?‘ Shirleyina reakce však byla typická. Řekla: ‚Rozhodně nesnesu, aby tady něco takhle trčelo do vzduchu.‘ Sám bych byl mohl klidně prožít zbytek života, aniž bych dál přemýšlel o výšce grilovacího zařízení, jenomže pro Shirley to byl velký problém. Proč? Protože pro muže je domov místem, kde si může odpočinout, zout si boty a být sám sebou. Pro ženu, zvláště pro hospodyni, je však dům prodloužením její osobnosti. Žena jeho prostřednictvím vyjadřuje svou individualitu a charakter. Proto by si muži jako manželé měli tento odlišný pohled moudře uvědomovat a přizpůsobovat se tvořivým zájmům svých manželek. Mimochodem, následující den jsme instalatéra znovu zavolali a požádali ho, aby svou chybu napravil.“
Jak se říká: „Pokud není šťastná máma, není šťastný nikdo.“