„Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt…“ 5. Mojžíšova 30:15, B21

Bůh svému lidu řekl: „Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat…“ (5. Mojžíšova 30:15–16, B21).
Jediný člověk s Boží láskou v srdci může vyvolat řetězovou reakci. John Wilkes Booth šokoval svět, když zavraždil prezidenta Abrahama Lincolna. Boothův bratr Edwin byl v té době považován za jednoho z největších amerických herců. Uvěřil, že jméno jejich rodiny je navždy zhanobeno, vzdal se herecké dráhy a uchýlil se do ústraní. Ukázalo se ale, že jeho odkazem se nestane smrt a rozčarování, ale život a vliv. Několik let před zavražděním Lincolna byl Edwin na nádraží ve městě Jersey City v New Jersey. Nějaký mladík na nástupišti tam uklouzl a málem spadl pod jedoucí vlak. Edwin, který stál poblíž, bez váhání přiskočil, sklonil se, vytáhl ho za límec a tím mu zachránil život. Mladík mu za to krátce poděkoval a Edwina ani ve snu nenapadlo, jak významný okamžik to byl. O několik let později dostal dopis, v němž mu prezident USA Ulysses Grant děkoval za jeho hrdinský čin. Proč? Protože tím mladíkem, jehož zachránil, byl Robert Todd Lincoln, syn Abrahama Lincolna.
Edwin Booth si ten dopis vzal do hrobu; byl připomínkou toho, že možná nejsme schopní změnit svou minulost, rozhodně ale můžeme změnit svou budoucnost. Díky Boží milosti ji můžeš změnit i ty!