„Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.“     2. Petrova 1:4

Jakýsi pastor byl pozván na oběd k jedné rodině ze svého sboru. Paní domu se rozhodla udělat na něho dobrý dojem, tak po obědě požádala, aby pro jejich rodinu přečetl něco inspirativního. Řekla jednomu z dětí: „Běž, prosím, a dones tu dobrou knihu. Tu, kterou máme tak rádi, kterou čteme každý den.“ Hádej, co se stalo. Dítě se vrátilo s katalogem jednoho obchodního řetězce!
Stejně jako nemůžeš fyzicky prospívat bez denního příjmu kvalitní potravy, nemůžeš duchovně prospívat bez denního příjmu Božího slova. Všechno, co potřebuješ k radostnému a vítěznému křesťanskému životu, najdeš v Bibli. „Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha“ (2. Petrova 1:3–4). Čím Ježíš vítězil nad satanovými pokušeními v poušti? Intelektem? Silou vůle? Ne, používal Písmo, protože věděl, že proti němu satan nemá žádnou obranu.
Chceš uspět ve své kariéře, doma, ve vztazích nebo kdekoliv jinde? „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě“ (Jozue 1:8).