„… abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a já vaší.“ Římanům 1:12, B21

Máme tendenci přisvojovat si postoje lidí, kteří nám jsou nejbližší. Proto Pavel napsal: „Toužím se s vámi setkat … abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a já vaší“ (Římanům 1:11–12, B21). Pravda je taková, že pochybovači sklízejí, co očekávají, a stejně tak i věřící. Když budeš v každé situaci hledat to nejlepší Boží, bude to biblické, a navíc ti to pomůže poznat příležitosti, které bys jinak minul. Pokud budeš na lidi hledět Božíma očima, bude je to k tobě přitahovat a jejich reakce bude otevřená. Je to důležité? Velmi! Proč? Protože tvůj postoj je často zasáhne dřív než tvá slova.
Konzultant Fred Smith upozorňuje, že v každé organizaci jsou dva druhy lidí – jedni jsou znečišťovatelé, druzí očišťovatelé. Znečišťovatelé jsou jako tovární komíny. Bez přestání chrlí ven špinavý kouř. Nenávidí čistou oblohu, a bez ohledu na to, jak dobře všechno jde, oni najdou způsob, jak otrávit ovzduší. Když lidé kolem nich vdechují jejich jedy, cítí se stále hůř a hůř. Naproti tomu očišťovatelé všechno okolo sebe zlepšují. Nezáleží na tom, v jak zkaženém ovzduší se ocitnou. Přijímají toxická slova znečišťovatelů stejně jako všichni ostatní, ale než je předají dál, přefiltrují je. Co do nich vešlo jako temné a negativní, vychází z nich svěží a čisté.
Polož si otázku, jak je lidem, kteří s tebou strávili čas – cítí se lépe nebo hůře? Vyčistil jsi vzduch tím, že jsi je povzbudil a ukázal novou perspektivu, nebo jsi je nechal v pocitu skleslosti a znechucení? Všímej si, jak na tebe lidé reagují, a poznáš, do které skupiny patříš.