„… aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti.“    Efezským 2:7, B21

V Bibli čteme: „Spolu s ním nás (Bůh) vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti“ (Efezským 2:6–7, B21). Bůh poslal Ježíše z nebe na zem, abychom my jednoho dne mohli zem opustit a jít do nebe. To je důkazem Božího milosrdenství, a to i pro ty, kteří ještě nejsou věřící. Navíc nám radost z Kristovy přítomnosti v nebi bude velkou Boží laskavost připomínat po celou věčnost.
Bůh klade na laskavost tak vysoký důraz, že chce, abychom na ni nikdy nezapomínali. Takže jestli chceš být „bohabojný“, musíš se snažit být laskavý. Křesťané někdy natolik lpí na zásadách své víry, že se vůči lidem projevují drsně a nakonec je odradí. Dávej si pozor, můžeš mít správné učení, ale nesprávného ducha! Boží milost lidi neodrazuje, ale přitahuje. V bajce o lvu a myši Ezop řekl: „Žádný skutek laskavosti, bez ohledu na to, jak je malý, nikdy není zbytečný.“ Být nevlídný je drahé, vyplatí se být laskavý. Proto využij každé příležitosti, kdy můžeš druhým prokázat laskavost. Jak napsal Ralph Waldo Emerson: „Laskavost nikdy nemůžeš projevit příliš brzy, protože nikdy nevíš, jak brzy bude příliš pozdě.“ Apoštol Pavel to vyjádřil slovy: „Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému“ (Římanům 12:10).
Pamatuj, že být laskavý, znamená být bohabojný.