„Nátan Davidovi odvětil: ‚Ten muž jsi ty!‘“     2. Samuelova 12:7

Dovedeš si představit, jakou odvahu a charakter potřeboval prorok Nátan, aby mohl vystoupit proti králi Davidovi kvůli jeho aféře s Bat-šebou? Většina z nás má tendenci vyhýbat se konfrontacím, protože se bojíme nenávisti a odmítnutí. Útěk před konfrontací ale situaci často zhoršuje. Skrýváním svého hříchu se David připravoval o Hospodinovo požehnání. Když se ohlédl zpět, napsal: „Hanebnost kdybych si v srdci choval, můj Pán by mě jistě neslyšel. Bůh mě však vyslyšel a popřál sluch mé modlitbě!“ (Žalm 66:18–19, B21).
Nepatrný nádor, kterým se teď nechceš zabývat, se může nakonec stát rakovinou, která tě v budoucnu zničí. To je příliš vysoká cena. Jestli někoho miluješ, musíš vzít odvahu do hrsti a v lásce ho konfrontovat. Konfrontace je příležitost pomoci tomu člověku v rozvoji, avšak pod podmínkou, že to uděláš s úctou a že máš na srdci to, co je v jeho nejlepším zájmu. Zde je deset pravidel, která ti pomohou někoho pozitivně konfrontovat:
1) Udělej to co nejdříve. 2) Mluv o špatném jednání, ne o osobě. 3) Mluv jenom o tom, co dotyčný může změnit. 4) Nech mu možnost mít pochybnosti. 5) Buď konkrétní. 6) Vyhni se sarkasmu. 7) Neříkej „ty vždycky“ a „ty nikdy“, protože to není pravda. 8) Jestli je to vhodné, řekni mu, co si myslíš o tom, co udělal špatně. 9) Navrhni mu plán, jak problém vyřešit. 10) Potvrď mu, že jej ctíš jako člověka a přítele.
Bible říká: „… Hospodin domlouvá tomu, koho miluje… “ (Přísloví 3:12). Takže jestli někoho miluješ, budeš ho správným způsobem konfrontovat.