„Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání…“ 1. Janova 4:18

Šalomoun se vyslovuje o žárlivosti, že je „… neúprosná jako hrob…“ (Píseň 8:6). Na tento verš existuje mnoho praktických aplikací a jednou z nich je, že žárlivost může zničit manželství. Když žárlíš na svého partnera, tak mu nedůvěřuješ a snažíš se získat přehled o každém jeho kroku. Dvojnásobně to platí, když tě v minulosti už někdo zradil. Tvůj strach, že se to bude opakovat, může u tvého partnera vzbuzovat pocit, jako by přešlapoval na řežavém uhlí. Pokud je to dlouhodobý problém, můžeš se dočkat toho, čeho se tak bojíš; partner to nevydrží a odejde. A i když to neudělá, může se emočně stáhnout a už se ti plně nevydá. V tomto smyslu Bible nabádá: „Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm … neboť jaký je on, takoví jsme i my … Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání…“ (1. Janova 4:16-18).
Když si uvědomuješ, že tě Bůh navzdory tvé nedokonalosti miluje, tvůj pocit vlastní hodnoty vzrůstá a začínáš věřit, že jsi hoden lásky. A když k tomu dojde, je snazší připustit, že tě miluje také tvůj partner a že zůstane věrný. Je to, jako bys byl propuštěn z vězení – z vlastního vězení zvaného „žárlivost“. Dnes tě chce Bůh vysvobodit ze žárlivosti a dát ti vztah, po kterém jsi vždy toužil. Mluv s ním o tom.