„Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní; do místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu.“    Kazatel 1:7

Bible mluví o vodním koloběhu. „Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní; do místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu“ (Kazatel 1:7). Řeka Mississippi každý den vylije více než miliardu hektolitrů vody do Mexického zálivu. A když se zamyslíš nad Temží, Nilem a Amazonkou, každý den se totéž děje s řekami po celém světě. Kde tedy všechna ta voda je?
Odpovědí je hydrologický cyklus, který Bible představila před téměř třemi tisíci let. Moudrý král Šalomoun napsal: „Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť; jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl“ (Kazatel 11:3). Prorok Ámos řekl: „On povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin“ (Ámos 9:6). A Jóbův přítel Elíhú řekl: „Hle, Bůh je vyvýšený, nad naše poznání, počet jeho let je nevyzpytatelný. Přitahuje vodní kapky, padají jako déšť a v jeho záplavu se mění, když se z mračen valí proudy a hojně skrápějí člověka“ (Jób 36:26–28). Princip kompletního vodního cyklu nebyl vědci plně pochopen až do sedmnáctého století. Nicméně před více než dvěma tisíci let, ještě před objevy brilantních mozků Peirra Perraulta, Edme Mariotta, Edmonda Halleyho a dalších, Bible vodní cyklus jasně vysvětlila.
Ve skutečnosti je tvá Bible více inspirovaná, neomylná, věrohodná a aktuální než zítřejší noviny. Každé noviny mají opravný sloupek, kde se omlouvají za své tiskové chyby. Bible nic takového nemá! Můžeš jí věřit, že tě povede správně v každé oblasti tvého života.