„Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno…“        Skutky 9:15

Saul z Tarsu by byl posledním člověkem na zemi, od něhož bychom čekali, že se někdy stane křesťanem, natož že bude autorem poloviny Nového zákona. Když popisoval svůj život před svým setkáním s Kristem, napsal: „… horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit“ (Galatským 1:13). Takže pochopíme, že když Bůh povolal Ananiáše, aby šel a modlil se za Saula, vůbec ho to nenadchlo: „‚Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.‘ Pán mu však řekl: ‚Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským‘“ (Skutky 9:13–15). Ananiáš věděl, co Saul dělal církvi. Měl se však až na místě dozvědět, že Bůh mezitím zapracoval na Saulově srdci.
Během několika málo let si Bůh použije Pavla k tomu, aby oslovil celý svět, ale nejprve si použil Ananiáše, aby se Pavla dotkl. Nedal ti snad Bůh podobný úkol? Nedal ti nějakého „tvého Saula“? Pokud ano, nevzdávej to s ním (nebo s ní). Přesto, že ho druzí odepisují, dej mu šanci. Ananiáš nic netušil o Pavlově setkání s Kristem na cestě do Damašku. Bůh může vejít tam, kam ty nemůžeš, a zasáhnout toho, kdo ti připadá nedotknutelný. Vždy si pamatuj – Bůh tě nikdy nepošle tam, kde už předtím nebyl sám. Takže kdo ví, co najdeš v okamžiku, kdy se znovu dostaneš ke „svému Saulovi“?