„… zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.“    Filipským 3:13–14

Buď upřímný – kolik předsevzetí z minulého roku jsi dodržel? Říká se, že otálení a průtahy kradou čas. Slibujeme sami sobě, že budeme dělat věci lépe, nicméně předsevzetí se uskutečňují pouze tehdy, když jsi rozhodný – což znamená mít mysl, která je odhodlaná. Zde jsou čtyři předsevzetí, pro která by ses měl rozhodnout a držet se jich v novém roce:
1) Udělej si čas na věci, na kterých skutečně záleží. Vstávej dříve kvůli tomu, abys četl Bibli a modlil se před tím, než vstoupíš do nového dne. Udělej si více času na svou rodinu. Začni cvičit a jíst zdravě. Starej se lépe o své tělo; je to Boží chrám (viz 1. Korintským 6:19).
2) Řeš jen jednu věc. Když děláš příliš mnoho věcí najednou, snižuje to tvou pozornost a je těžší vytrvat. Když toho začneš dělat příliš mnoho, skončíš s málem. Proto začni tam, kde jsi, a postupně buduj svůj úspěch tím způsobem, že se naučíš zvládat, udržovat a rozvíjet jen jednu věc v určitém čase.
3) Začni s malými věcmi. Nepokoušej se „spolknout celou tortillu najednou“; malé kroky jsou základním elementem. Mluv raději o tom, co budeš dělat, místo toho, abys mluvil o tom, co dělat nebudeš. Například, místo toho, abys řekl: „Nebudu kritický,“ se pokus říct „dnes budu hledat něco dobrého v každém, koho potkám“ (viz Filipským 4:8).