„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo…“ Izajáš 5:20

Věděl jsi, že sám Bůh se zlobil? Bible říká: „Hospodin se na Šalomouna rozhněval, protože se jeho srdce odvrátilo od Hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal“ (1. Královská 11:9, B21). Změna často začíná spravedlivým hněvem. Aristoteles kdysi napsal: „Rozzlobit se může kdokoliv, to je snadné. Ale být rozzloben na správnou osobu … ve správné míře … ve správný čas … pro správný účel a správným způsobem … to už tak snadné není.“ Ale je to možné! Člověk, který se rozzlobí pokaždé, je hlupák. A člověk, který se naopak nerozzlobí nikdy, postrádá morální odvahu.
Henry Ward Beecher řekl: „Muž, který neví, jak se naštvat, neví, jak být dobrý. Člověk, kterým ani v hloubi srdce nepohne rozhořčení nad zlem, které se kolem děje, je buď naprostý ignorant, nebo zlý člověk.“ Jsou čtyři věci, pro které bychom se měli rozzlobit:
1) Filmy a televizní seriály plné sexu nebo rouhání, které zaplevelují mysl mladých i starých lidí.
2) Zkorumpovaní politici, jimž je vlastní prospěch přednější než to, co je morálně správné.
3) Nerovnoprávnost kvůli barvě pleti nebo ekonomickému postavení.
4) Tvoje děti, když otevřeně vzdorují a neposlouchají tě. Nicméně, slovo varování zároveň zní: „… zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne“ (Efezským 4:26, B21). Takže, jasně vysvětli pravidla, která ve vaší rodině budou platit a důsledně je dodržuj i prosazuj. Zároveň však musí tvé dítě s naprostou jistotou vědět, že ho miluješ a máš o něj zájem. Možná to ve svém věku ještě nepochopí, ale později to jistě ocení.