„Jednoho dne procházel Elíša Šúnemem. Tam byla znamenitá žena.“ 2. Královská 4:8

Bible označuje tuto ženu jako „znamenitou ženu“. To proto, že měla „znamenitou“ strategii pro svůj život! Připravila ve svém domě pokojík pro proroka Elíšu, který ho směl použít vždy, když procházel městem. Na oplátku splnil touhu jejího srdce – narodil se jí chlapeček. Později, když její syn náhle zemřel, si Bůh použil Elíšu, aby ho vzkřísil z mrtvých. Povšimni si v tomto příběhu tří věcí:
1) Udělala místo pro Boha.
2) Její sen se splnil.
3) Když její „sen“ umřel, Bůh ho znovu přivedl k životu (viz 2. Královská 4:35-37). Když jí zemřel syn, sousedé pravděpodobně říkali: „Je konec. Jdi a pohřbi ho.“ Ona však odmítala přijmout názory nevěřících lidí nebo radit se o své situaci s těmi, kteří neuměli pomoci.
Buď opatrný, na koho se v krizi obrátíš! Ujisti se, že zná Boha a že jeho slova souzní s Božím slovem. Tato žena věřila, že pokud to byl Bůh, který to začal, bude to také Bůh, kdo je mocen to dokončit. Když on něco udělal, může to i spravit. Bible nám říká, že Elíša zalehl mrtvého chlapce svým tělem, aby ho zahřál. Ale ten chlapec potřeboval více než jen teplo – potřeboval život. A tak se na něj Elíša opět položil a on úplně obživl.
Z toho plyne jedna lekce. Bez ohledu na to, jak špatně se věci vyvíjejí, zachovej nadhled tím, že nepřestaneš důvěřovat Bohu. Prochoď třeba celou noc a modli se, pokud to bude nutné, ale drž se jeho slova. Tvůj sen nemusí být ještě plně obživen, ale už se zahřívá. Věci se dávají do pohybu … Bůh je v akci … odpověď je na cestě!