„Tvrdá práce přináší užitek, ale pouhé mluvení vede k nedostatku.“         Přísloví 14:23, přel. z angl.

Šalomoun používá v knize Přísloví nejméně sedmnáctkrát slovo lenoch. Lenoch není člověk, který by chtěl pracovat, ale nemůže najít práci; lenoch je člověk, který by mohl pracovat, ale nepracuje.
Jeden muž požádal o pomoc na úřadu sociálního zabezpečení. Úředník se ho zeptal: „Proč potřebujete finanční pomoc?“ „Protože mám problémy s očima,“ odpověděl ten člověk. Úředník se podivil: „Jaký problém s očima máte?“ Muž odpověděl: „Nedokážu si představit, že bych každý den chodil do práce.“ Každý lenoch má problém s očima; nebo mu nevadí, pokud pracuje někdo jiný.
Prezident Theodore Roosevelt měl pravdu, když řekl: „Nikoho nelitujte kvůli tomu, že musí pracovat. Pokud je to opravdový člověk, bude pracovat. Závidím člověku, který má smysluplnou práci a dělá ji dobře. Zdaleka nejlepší cenou, jakou život nabízí, je příležitost tvrdě pracovat na něčem, co stojí za to.“ Nějak jsme ztratili podstatu, možná i doslovný význam Rooseveltových slov. Zeptej se kteréhokoliv zaměstnavatele a on ti řekne, že je stále těžší najít někoho, kdo bude pracovat, tvrdě pracovat, udělá svou práci dobře a dokončí úkol. Bůh nemá nic proti volnému času. Zaměstnanec, který je odpočatý a svěží, bude pracovat lépe. Šalomoun staví v knize Přísloví do protikladu práci a lenost. Rodiče, jednou z nejlepších věcí, kterou pro své děti můžete udělat, je předat jim silnou pracovní morálku a připravit je tak, aby v životě uspěly.