„Ježíš jim odpověděl: ‚Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.‘“ Jan 2:19

Proberme si další teorii, kterou šíří lidé popírající pravdu o Kristově tělesném vzkříšení – teorii o mdlobě. Hugh J. Schonfield vytváří v knize Velikonoční spiknutí teorii o tom, že Ježíš prostě omdlel. Pak ho sňali z kříže a považovali za mrtvého, on však v chladném hrobě ožil, vyšel ven a přesvědčil učedníky, že skutečně vstal z mrtvých.
To vyvolává některé zajímavé otázky. Například – jak to, že celých osmnáct století před vznikem této teorie se o ní ani přátelé, ani nepřátelé křesťanství nezmínili? A co ten římský setník, který proklál Kristův bok kopím a vyšla krev a voda – empirický důkaz, že život skončil? A co svědectví setníka, kterého poslal Pilát – člověka, který byl v „kšeftování“ se smrtí jako doma a jehož posláním bylo, aby jako vykonavatel exekuce věděl, že Ježíš je mrtev?