„… jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění.“        Římanům 4:25

Velký Houdini slíbil, že vstane z mrtvých a bude mluvit se svými přáteli. Po jeho smrti pak někteří skutečně kontaktovali média ve snaze zjistit, jestli přišlo nějaké slovo ze záhrobí. Ale nepřišlo! Pouze jediný muž, který slíbil, že vstane z mrtvých, svůj slib dodržel – Ježíš! A ten to udělal proto, aby nás učinil spravedlivými před Bohem (viz Římanům 3:23-25). V biblických dobách byly obchodní transakce celkem jednoduché. Jakmile prodávající stanovil cenu a kupující ji přijal, byla dohoda hotová. Na Velký pátek Ježíš stanovil cenu, na Velikonoční neděli ji Bůh přijal a za naše spasení bylo zaplaceno. Největším důkazem vzkříšení jsou ale proměněné životy lidí po celém světě. Jistý autor písně to vyjádřil takto: „Ty se mě ptáš, jak vím, že žije? Žije v mém srdci!“
V jednom ze svých posledních vystoupení zaznamenaných v knize Zjevení Ježíš prohlásil: „Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků“ (Zjevení 1:17-18). A už předtím řekl: „A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky“ (Jan 11:26). Dnes Kristus stojí u dveří tvého srdce, klepe a říká: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou“ (Zjevení 3:20).
Pokud neznáš Krista osobně jako svého Spasitele, jsi bez naděje na tomto světě i na tom, který přijde. Kristovo vzkříšení je tvou jedinou nadějí. Bez něj se nemáš na co těšit; jedině na díru v zemi. Proto čiň pokání ze svých hříchů a začni důvěřovat tomu, kdo za tebe zemřel a vstal z mrtvých.