„Muži, milujte své ženy…“ Efezským 5:25

Se slovem „milovat“ zacházíme až příliš povrchně a příliš ho rozmělňujeme. Lidé říkají například: „Miluji čokoládový dort.“ Nebo: „Miluji fotbal.“ Nebo: „Ten televizní seriál prostě miluji.“ Ve skutečnosti tím ale sdělují, že se jim pouze něco „líbí“, že z něčeho „mají potěšení“. Biblická definice lásky jde mnohem hlouběji než jen ono povrchní – co mě baví, vzrušuje nebo uspokojuje moje citové rozpoložení.
Milovat někoho znamená usilovat o jeho blaho a dávat tomu prioritu. Láska se vždy nejprve ptá: „Naplní to, co chci udělat, partnerovy potřeby?“ Pokud tomu tak není – nebo pokud to dokonce způsobí opak – pak to není láska. Bible říká: „Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni … Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje…“ (Efezským 5:25-29, B21). Pro nás muže z tohoto textu vyplývají dvě věci:
1) Všichni jsme od narození sobečtí. Tvou největší výzvou tedy vždy bude, abys nestavěl své zájmy nad zájmy své ženy, abys byl ochotný pro ni obětovat svůj vlastní program.
2) Musíme trénovat, jak být citliví. Zamysli se nad tím, jak rychle zaznamenáš bolest nebo jiné potřeby svého těla a stejný princip pak porovnej s citlivostí na péči o svou ženu. „To je vysoká laťka!“ namítneš. Jistě, ale když to Bůh po tobě chce, dá ti k tomu také svoji milost, abys to dokázal. Čerpej z jeho milosti!