„Já jsem dobrý pastýř.“ Jan 10:11

Nikdy nedostaneš druhou šanci udělat dobrý první dojem. Obsah tvého sdělení může být úžasný a pro posluchače dokonce potřebný, ale pohled na tvoji tvář může „vypnout“ lidi ještě dříve, než otevřeš ústa. Zaznamenal jsi, kolik lidí, kteří vyrostli v církvi, má na to špatné vzpomínky? Vybaví se jim totiž přísné, vážné, odcizené tváře lidí, kteří odsuzovali svět k zániku. Jak medvědí služba Bohu! Malá holčička si jednou všimla mezka, jak se netečně dívá přes plot. Když ho pohladila po hlavě, pronesla: „Nic si z toho nedělej; moje teta je taky pobožná!“
Ježíš řekl: „Já jsem dobrý pastýř“ (Jan 10:11). Slovo „dobrý“ pochází z řeckého slova „kelos“, což znamená „příjemný“ (přitažlivý, laskavý, sympatický). Ježíšův postoj přitahuje lidi všech věků!
Tím, co říkáme, si u posluchačů získáme důvěru pouze ze 7 procent. Jak to říkáme, představuje 38 procent. Jak nás vnímají, má důležitost z 55 procent. Je překvapivé, že neverbální podněty, které vysíláme, tvoří celkem 93 procent a v podstatě nemusí mít nic společného s tím, co sdělujeme! Takže pokud si myslíš, že komunikace je jen o slovech, jsi na omylu a je pravděpodobné, že budeš mít potíže při navazování kontaktů.
Jeden člověk, který sloužil jako obsluha u prezidenta Abrahama Lincolna, ho požádal, zda by nemohl zaměstnat také jeho kamaráda. Lincoln ho pozval na pohovor, ale práci mu nedal. Na otázku, proč ho nepřijal, odpověděl: „Protože se mi nelíbil výraz jeho tváře.“ Zaměstnanec Bílého domu protestoval: „To není fér! Nikdo přece za svoji tvář nemůže.“ Lincoln odpověděl: „V tom se právě mýlíte. Každý, komu je už přes čtyřicet, je zodpovědný za to, jak se tváří.“ Takže … co říká výraz tvé tváře druhým?