„Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal … a Hospodin bude s vámi!“    2. Paralipomenon 20:17, B21

Bůh je zklamaný vždy, když o něm pochybuješ, protože si to nezaslouží. Snaž se posílit svou víru, protože vírou uctíváš Boha a protože Bůh víru ctí. To on připravuje okolnosti, které navenek vypadají jako problémy, ale slouží k tomu, aby posílily tvoji víru. Když Jób přišel o zdraví, majetek i děti, čteme v Bibli, že „… padl na zem a klaněl se…“ (Jób 1:20, B21). Jób neuctíval Boha jen díky svým poměrům, ale právě jim navzdory. Všimni si dvou věcí, které udělal:
1) Vzhlédl. Uznal, že pouze Bůh má svrchované právo o všem rozhodovat. Důvěřoval charakteru Boží lásky a věřil, že Bůh pro něj nakonec udělá to nejlepší. Udělej to také!
2) Naslouchal slovu. Uvědomil si, že čas jeho zkoušky je také časem, kdy ho chce Bůh něčemu učit, proto prohlásil: „… on zná mé cesty … ukážu se jako zlato, až mě vyzkouší“ (Jób 23:10, B21). Stejně jako se přečišťuje zlato, důvěřoval Jób Bohu, že přečistí i jej v to nejlepší, co v něm je. Bylo snadné zaujmout k tomu takový postoj? Určitě ne. Někdy se ti nechce vystoupit ze včerejší zóny bezpečí, na které lpíš a ke které se vracíš, ačkoliv víš, že to není to, co pro tebe Bůh zamýšlí. Strach z neznáma a nepřízně osudu tě nutí, aby ses otočil a utekl. Když tomu podlehneš a utečeš, uděláš škrt přes Boží plán tvého života.
Co bys tedy měl místo toho udělat? Posilni se ve víře: „Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal … a Hospodin bude s vámi“ (2. Paralipomenon 20:17, B21). Ať právě procházíš čímkoliv, nezapomeň, že Bůh je s tebou.