„Boží milost … nás učí říci ‚ne‘…“ Titovi 2:11-12, přel. z angl.

Odmlouvej svým pocitům. Na své pocity klademe příliš velký důraz. Myslíme si, že se při všem musíme cítit dobře, jinak to nemá žádnou cenu. Říkáme například: „Při studiu se necítím dobře…“ „Mám pocit, že mi práce nedělá dobře…“ „Necítím, že bych měl číst Bibli…“ Anebo: „Cítím, že si dám další drink…“ „Mám pocit, že budu spát až do oběda.“
Nepřiznávej svým pocitům tolik autority. Pocity jsou velice nespolehlivé – když jim to dovolíš, budou tebou manipulovat a budou tě ovládat. Bůh ale nechce, aby tě ovládaly tvé pocity! Chce, abys měl nad svými náladami kontrolu. Pokud je Kristus Pánem tvého života, pak je kontrolovat můžeš. Odmlouvej jim! Bůh říká, že chce, abychom se naučili vyzývat své emoce na souboj. „Boží milost … nás učí říci ‚ne‘ bezbožnosti i světským vášním a žít slušným a zbožným životem v sebeovládání…“ (Titovi 2:11-12, přel. z angl.).
Boží milost ti dá moc dělat to, co je správné. Dá ti schopnost říct „ne“ tomu pocitu, té touze nebo tomu nutkání. Bojuješ s problémem nadváhy? Ještě dříve, než jsi vyrazil do kuchyně a otevřel dvířka ledničky, už jsi začal sám se sebou mluvit o jídle. Pokud to myslíš vážně, budeš se muset s některými podvědomými postoji k jídlu utkat. Když uslyšíš, že tvá mysl říká: „Musím něco sníst, jinak zemřu,“ musíš říct: „Ne, já nezemřu! Ve skutečnosti naopak budu zdravější, když nic nesním.“ Podtrženo a sečteno – Boží nadpřirozená moc ti může pomoci zvládat tvé nálady, myšlenky i touhy.