„Očisťte se, vy, kdo nosíte Hospodinovo náčiní!“ Izajáš 52:11

Jeden muž zastavil na benzínce, aby si nechal umýt přední sklo. Když obsluha dokončila své dílo, spražil ji muž větou: „To je hrozné, vždyť jste to vůbec neočistil.“ Obsluha umyla sklo znovu a muž se znovu pohoršoval: „Vždyť to je pořád stejné!“ Manželka na vedlejším sedadle natáhla ruku, sundala mu brýle, očistila je a vrátila. Obsluha nechybovala, chyba byla na straně muže, protože měl špinavé brýle.
Duchovně aplikováno, brýle, přes které se díváš, určují, co vidíš a jak vidíš. Když se díváš skrze zvětšovací sklo závisti, dráždí tě každé požehnání, kterého se dostalo jinému. Když se díváš skrze objektiv odsuzování, mluvíš tvrdě a jednáš nemilosrdně. Když hledíš skrze čočky strachu a nedůvěry, ztrácíš příležitost uvolnit Boží moc, protože mu stavíš zbytečná omezení. Když se podíváš do objektivu sobectví, uvidíš nejprve vždy sám sebe a tvoji blízcí tím budou trpět. Když se díváš přes sklo negativismu a cynismu, lidé se ti začnou vyhýbat, protože se vedle tebe necítí dobře.
„Očisťte se, vy, kdo nosíte Hospodinovo náčiní!“ (Izajáš 52:11). Podobně jako tvoje brýle musí být zbaveny prachu a různého znečištění, stejné je to s tvým srdcem a myslí. Jak se to děje? Ježíš řekl: „Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil“ (Jan 15:3). Modlitbou a každodenním čtením Bible se tvůj pohled na život projasní.