„A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.“    5. Mojžíšova 6:6-7

Není snadné být křesťanským rodičem ve světě, kde tlak vrstevníků vyvolává pocit, jako by tě drtila síla miliónu kilogramů na čtvereční centimetr; ve světě, kde hodnoty jsou na nejnižší úrovni a nemorálnost je na maximu. S Boží pomocí to však můžeš zvládnout! Jestli chceš své děti vést ke Kristu, dělej těchto pět věcí:  1) Začni, když jsou děti malé, a každý večer jim čti biblické příběhy. Ať tě slyší, když se za ně modlíš, aby osobně poznaly Ježíše, a neustále mu děkuj za to, že zemřel za jejich hříchy.  2) Když je bereš do církve, vysvětli jim, co pro nás představují různé rituály a roční období (křest, večeře Páně, Velikonoce a Vánoce) a proč je dodržujeme a slavíme.  3) Citlivě odpovídej na každou duchovní otázku, kterou ti položí, a udělej si čas, abys na jejich dotazy odpověděl způsobem, který je pro ně srozumitelný.  4) Kupuj jim křesťanská DVD a knihy, které jim představí biblické pravdy na jejich úrovni.  5) Důvěřuj Duchu svatému, že ti dá moudrost, abys jim v pravý čas řekl evangelium; neustále se modli za jejich spasení.
Jednou D. L. Moody podal zprávu o „dvou a půl obráceních“ během shromáždění, které vedl. Kdosi řekl: „Asi máte na mysli dva dospělé a jedno dítě.“ „Ne,“ odpověděl Moody, „myslím tím dvě děti a jednoho dospělého. Děti mohou dát Bohu celý svůj život, ale dospělému už zbývá pouze ‚polovina‘.“ Pamatuj, že nejlépe se učíme věci, které často slyšíme. Proto Bůh požaduje: „Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat“ (5. Mojžíšova 6:6-7).