„… kdo poslouchá rady, je moudrý.“ Přísloví 12:15

Buď připravený přijímat – to způsobí velkou změnu! Například když čteš tento text, rozhodneš se přijímat a řekneš Pánu: „Budu jednat podle toho, co jsi mi ukázal.“ Pak budeš mít ze čtení větší užitek, než kdybys četl jenom pro motivaci nebo inspiraci.
Vzdorovat nebo přijímat, to je volba, kterou děláš každý den. Nic neumírá tak rychle jako nová myšlenka v uzavřené mysli. Nemůžeš se něco naučit, pokud si myslíš, že už všechno víš. Jedním z důvodů, proč Ježíš tak silně reagoval na farizeje, bylo to, že odmítali přijmout, co říkal. Špatně nastavená mysl je jako mikroskop, který zvětšuje malicherné věci, ale nedokáže ukázat ty důležité. Při správném pohledu je jakákoliv situace příležitostí. Příležitosti ti ale mohou spadnout do klína jedině tehdy, když svůj klín nastavíš tam, kde padají. Když nejsi připravený přijímat, je to, jako bys držel v ruce šálek a chtěl do něj načepovat desítky litrů. Příliš často uzamykáme svou mysl. Hledáme červenou, a tak přehlížíme například modrou; máme na mysli „zítra“, ale Bůh říká „teď“. Hledáme všude, a přitom odpověď máme u nosu. Když je člověk ve správném postoji, je připravený přijmout všechno, co pro něj Bůh má. Bible často používá slovo „hlupák“. Výraz použitý v originálním textu znamená „omezený, líný a tupý“ a popisuje ty, kdo jsou necitliví a nepřijímají myšlenky druhých.
Bůh k tobě bude mluvit prostřednictvím lidí, a pokud nebudeš naslouchat, neuslyšíš, co ti říká. Proto se dnes připrav přijímat.