„… celá země je plná jeho slávy.“ Izajáš 6:3

Odlišování duchovního a světského je falešné dělení. Všechno bez výjimky bylo stvořeno Bohem a pro Boha – každá nota v hudebním zápisu, každá barva na paletě, každá chuť, která rozechvívá chuťové pohárky.
Arnold Sommerfeld, německý fyzik a klavírista, konstatoval, že jediný atom vodíku, který vydává sto kmitočtů, je melodičtější než klavír, který vydává pouze osmdesát sedm kmitočtů. Takže každý jednotlivý atom je jedinečným vyjádřením uctívání. Podle skladatele Leonarda Bernsteina není nejlepším překladem třetího verše z první kapitoly první knihy Mojžíšovy: „A Bůh řekl.“ On věřil, že lepší překlad zní: „A Bůh zazpíval.“ Všemohoucí zpěvem povolal k existenci každý atom a každý atom tuto originální melodii opakuje v trojité harmonii s Otcem, Synem a Duchem svatým. Vysoce citlivé zvukové přístroje zjistily, že i žížaly vydávají slabounké staccato zvuky, zatímco písně velryb se nesou tisíce kilometrů pod vodou. Lewis Thomas to shrnul: „Kdybychom měli lepší sluch a dokázali rozpoznat zpěv mořských ptáků, rytmické bubnování ryb nebo dokonce vzdálené harmonie much visících ve slunci nad loukami, tento spojený zvuk by nás mohl postavit na nohy.“
A jednoho dne se to stane. Oslavené ušní bubínky uslyší naplnění těchto biblických veršů: „A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: ‚Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!‘“ (Zjevení 5:13). Dej si za svůj cíl oslavovat Boha vším, co děláš.