„Kéž bys mi dal požehnání…“ 1. Paralipomenon 4:10

Jaebes se modlil, aby mu Bůh požehnal třemi zvláštními způsoby:
1) „Kéž bys … rozmnožil mé území!“ (1. Paralipomenon 4:10). Jaebes toužil vlastnit více země a požádal Boha, aby mu tuto jeho touhu požehnal. Když přestaneš snít a toužit, ztratíš směr. Když si přestaneš vytyčovat cíle, přestaneš růst. Musíš mít něco, co tě bude popostrkovat. Dokud se tvůj obzor bude rozšiřovat, budeš duchovně a emocionálně zdravý.
2) „Kéž by tvá ruka byla se mnou…“ (1. Paralipomenon 4:10). Boží ruka představuje Boží moc. Jaebes si uvědomoval, že když dostane větší území, bude to znamenat více zodpovědnosti. Budou na něho kladeny větší nároky a bude zažívat větší tlak, a opravdu bude potřebovat ve svém životě Boží pomoc. Požádal proto Boha, aby byl s ním. Když požádáš Boha o jeho přítomnost ve svém životě, můžeš si být jistý, že ti odpoví.
3) „Kéž by tvá ruka … zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení!“ (1. Paralipomenon 4:10). Jaebes požádal Boha o ochranu. Proč? Protože tehdy platilo, že čím více půdy jsi vlastnil, tím větší jsi měl vliv, a tím více jsi byl známý. A to všechno z tebe dělalo větší terč. Je to stejné jako dnes. Čím jsi úspěšnější, tím více kritiky se ti dostává. Čím více „území“ vlastníš, tím více na tebe budou útočit tví nepřátelé.
Čím blíže se přimkneš k Bohu a čím silnějším se jako křesťan staneš, tím více tě bude ďábel obtěžovat, protože on nechce, abys duchovně rostl. Můžeš si ale stejně jako Jaebes být jistý, že s Boží ochranou se nemusíš nikoho a ničeho bát. Chceš se zbavit průměrnosti? Pak se modli modlitbu, kterou se modlil Jaebes.