„Dáte se do zpěvu … v noci…“ Izajáš 30:29

V Bibli se píše: „Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy…“ (Žalm 147:1). Proč? Protože když vyjádříš zaslíbení Božího slova v písni, bude posílena tvá víra.
Hospodářská krize ve třicátých letech dvacátého století zasáhla obchodníka J. C. Penneya zvláště tvrdě a velmi ohrozila jeho zdraví. Plný úzkosti a zoufalství kvůli obrovským finančním ztrátám klesl Penney tak hluboko, že měl pocit, že mu nezbylo nic, pro co by žil. Dokonce i jeho rodina a přátelé se mu vyhýbali. Jedné noci v nemocnici upadl do takové deprese, že očekával, že ještě nad ránem zemře. Najednou zaslechl zpěv z nemocniční kaple. Slova té písně zněla: „Děj se co děj – ty důvěřuj, Bůh v péči své tě má. Pod křídly jeho lásky stůj, Bůh v péči své tě má.“ Vstoupil do kaple a poslouchal píseň, čtení z Písma a modlitby. Zapsal si: „Náhle se něco stalo. Nedokážu to vysvětlit. Mohu to nazvat jedině zázrakem. Cítil jsem se, jako kdybych byl v tu chvíli vyveden z temnoty žaláře do teplého, jasného slunečního světla.“ Od toho dne se J. C. Penney už nikdy netrápil starostmi. Popsal ty chvíle v kapli jako „nejdramatičtějších a nejúžasnějších dvacet minut svého života“. Když v devadesáti pěti letech zemřel, zanechal po sobě šestnáct set šedesát obchodních domů nesoucích jeho jméno.
Když nic jiného nefunguje, pak tě zhudebněné Boží chvály mohou pozvednout z duchovního strachu. Proto je v Bibli psáno: „Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy…“ (Žalm 147:1). Zkus to a sám uvidíš. Funguje to!