„… neboť byl svržen žalobce…“ Zjevení 12:10

Apoštol Jan napsal: „A slyšel jsem mocný hlas v nebi: ‚Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí‘“ (Zjevení 12:10).
Satan má jen jediný cíl: „… aby kradl, zabíjel a ničil“ (Jan 10:10). Ukradne tvůj pokoj, zabije tvé sny a zničí tvou budoucnost. Zastupuje ho horda výřečných démonů, kteří mu pomáhají. Vyhledávají lidi, aby jim mohli prodat svůj jed. Přátelé vytáhnou tvou minulost. Kazatelé hlásají samou vinu a žádné milosrdenství. A někteří rodiče to dělají čtyřiadvacet hodin denně. Dlouho do dospělosti stále slyšíš jejich hlasy: „Kdy ty už konečně dospěješ?“ „Kdy na tebe budu moci být hrdý?“ Jaká je odpověď? Ježíš! O něm platí: „… je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!“ (Římanům 8:34).
Nech na chvíli výčitky stranou. V Boží přítomnosti, navzdory satanovi, Ježíš Kristus povstává ke tvé obraně. Bere na sebe roli kněze. „Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou“ (Židům 10:21-22). Čisté svědomí. Čistý záznam. Čisté srdce. Bez viny, bez odsouzení. Osvobození nejen z minulých chyb, ale i ze všech budoucích. „… je stále živ a přimlouvá se za ně“ (Židům 7:25). Takže nenaslouchej svému žalobci. Důvěřuj svému obhájci!