„Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec…“        2. Paralipomenon 26:4

Pointou jednoho komiksu je věta: „Ať děti učíme čemukoliv, budou se chovat stejně jako my!“ Zasmějeme se tomu, ale ve skutečnosti je to velmi vážná věc. Jeden odborník řekl: „Učíme to, co víme, ale vychováváme to, co jsme.“ Tvoje děti mohou někdy pochybovat o tom, co říkáš, ale vždycky budou věřit tomu, co děláš. Proto:
1) Jestli chceš, aby trávily čas ve ztišení s Bohem, musíš to sám dělat.
2) Jestli chceš, aby chodily do církve, neposílej je tam, ale ber je tam s sebou.
3) Jestli chceš, aby nemluvily sprostě, dávej si pozor na vlastní jazyk.
4) Jestli nechceš, aby kouřily, pily nebo braly drogy, sám to nedělej.
Pokud kážeš vodu, ale piješ víno, nemusí tě děti přestat milovat, ale nakonec u nich ztratíš respekt. A co je ještě horší, pomyslí si: „Jestli ty zásady, které kážeš, nefungují u tebe, proč bych je měl dodržovat já?“ Tvůj příklad bude mít větší dopad než veškeré tvé nabádání.
Přečti si pozorně tato dvě místa z Bible! To první je ze Starého zákona: „Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec…“ (2. Paralipomenon 26:4). Druhé najdeme v Novém zákoně: „Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty“ (2. Timoteovi 1:5). Oba výroky od sebe dělí tisíce let, ale pravda, kterou učí, je nadčasová. Takže buď správným příkladem!