„Hospodinovo milosrdenství … nepomíjí … Obnovuje se každého rána…“        Pláč 3:22-23

Kardinál J. H. Newman řekl: „Neměj strach z toho, že tvůj život skončí, ale z toho, že nikdy nezačne.“ Když dovolíš, aby strach opanoval tvůj život, nebudeš nikdy žít naplno. Pravda je taková, že mnoho našich obav je zcela bezdůvodných. Přišel jsi na to? Studie ukazují, že devadesát pět procent toho, čeho se bojíme, je neopodstatněných, a zbytek jsou věci, s nimiž se musíme naučit žít. Nejlepším způsobem, jak k tomu přistupovat, je možná postoj básnířky Gertrudy Steinové, která řekla: „Když uvážíme, jak je všechno nebezpečné, není ve skutečnosti nic tak strašné.“ Prostě řečeno, v životě neexistují žádné záruky. Spoléháme na mnoho věcí, které nás mají chránit, jako jsou pojistné smlouvy, poplašná zařízení, cestovní šeky, aspirin, deštníky, GPS navigace nebo airbagy. Pravda ovšem je, že život je nebezpečný, poškozuje tvé zdraví a nakonec tě zabije. Proč ho tedy neprožít naplno?
Shakespeare řekl: „Kdo prchá strachy před žihadel jedem, nezaslouží si ani plástev s medem.“ Nedovol, aby ti strach zabránil činit malé kroky k rozvoji sebe samého! Nikdy nevíš, kam až tě mohou dovést. Jsou dvě věci, které jsou v našem životě neustále přítomné: strach a víra. A každý den svého života si volíš jedno nebo druhé.
Jeremjáš si zvolil víru. Napsal: „Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování. Je nová každé ráno, tvá věrnost je velká. Mým podílem je Hospodin, říká má duše, proto v něm mám naději. Hospodin je dobrý k tomu, kdo na něho očekává, k člověku, jenž ho hledá“ (Pláč 3:22-25 ČSP).