„Víra je … ze slyšení … skrze slovo Kristovo.“ Římanům 10:17, ČSP

Každý den se v tobě bude probouzet víra i strach. A ty se budeš muset rozhodnout, co si vybereš. Kdosi napsal: „Dvě povahy mi bijí v hrudi, ta jedna žehná, druhá studí. Chci první, v druhé cítím vadu; ta, kterou živím, získá vládu.“ Strach i víra budou v tvém životě vždycky přítomné, navrch ale bude mít to, co budeš krmit.
Nemůžeš čekat, že strach prostě zmizí. Pokud se soustředíš na své obavy, budeš se jimi zabývat a poddáš se jim, porostou. Způsob, jak je přemoci, je nechat je vyhladovět. Nedávej jim čas a energii. Nepřiživuj je pomluvami, šířením špatných zpráv, ani děsivými filmy. Soustřeď se na svou víru a denně ji krm Božím slovem. Čím více energie a času své víře věnuješ, tím více bude sílit. Pokaždé, když cítíš, že se něčeho bojíš, ale přesto to uděláš, způsobí to přeprogramování tvého postoje. Jinak řečeno, když cítíš strach, znamená to „jdi“, nikoliv „zastav se“; znamená to „přitvrď v boji“, a ne „vzdej se“.
Nejdůležitějším krokem, jaký můžeš podniknout k překonání strachu, je důvěřovat Bohu v tom, že uděláš, o čem sis myslel, že to nejsi schopen udělat. Ať tě strach svírá sebesilněji, můžeš ho přemoci. Strach totiž sídlí ve tvé mysli a tvá mysl může být obnovena Božím slovem. Zde je klíč: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“ (Římanům 12:2).