„On vysvobodil Daniela ze lvích spárů.“ Daniel 6:28

Jeden biblický učitel napsal: „Bývaly doby, kdy jsem chtěl, aby mne Bůh zachránil z určitých jam, ale on to neudělal. Proč? Protože mne chtěl naučit, že v jámě je jeho milosti dost.
Otázka nikdy nezní: ‚Co udělá Bůh, když všichni kolem mne mluví o zkáze‘. Otázka zní: ‚Co udělám já?‘ Možná nejsem schopen přemoci lvy, ale já to ani dělat nemusím – to je Boží práce. Daniel řekl: ‚Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům … Vždyť jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil‘ (Daniel 6:23). Možná nebudu schopen zabránit vydání zákona namířeného proti mně, ale mohu jako Daniel volat ke svému Bohu. ‚Třikrát za den … modlil se…’ (Daniel 6:11).
Přestaň se vyčerpávat bojem s nepřítelem a s okolnostmi, je jich příliš mnoho. Stačí, když se opřeš o Boha a budeš nevinný navzdory všemu obviňování lidí, kteří na tebe žárlí nebo se bojí kvůli tvému postavení před Bohem a před člověkem. Bůh nezachránil Daniela z jámy; vysvobodil jej z moci nepřítele, když v té jámě byl. Když Daniel vyšel, lvi tam stále byli a čekali na další oběť. Nad ním však neměli žádnou moc – a nad tebou jako vykoupeným Božím dítětem ji také nemají! Danielovi se v království nadále dařilo, a totéž má Bůh v plánu i s tebou.“
Bible nám říká: „Vysvobozuje a vytrhuje … vysvobodil Daniela ze lvích spárů“ (Daniel 6:28). Jestli chodíš s Bohem, můžeš se spolehnout, že tě bude chránit.