„… zbuduješ … oltář Hospodinu, svému Bohu…“ Soudců 6:26

Jeden příběh vypráví o rodině, která chtěla mít svou historii zapsanou do kroniky, a tak si najala profesionálního životopisce. Byl tu jen jeden problém. Starosti jim dělal strýc George, černá ovce rodiny, který byl popraven na elektrickém křesle kvůli několika vraždám. „To není žádný problém,“ řekl životopisec. „Prostě napíšu, že strýc George obsadil křeslo v jedné důležité vládní instituci v oboru aplikované elektroniky; že mu jeho postavení zajistily silné kontakty, a že když došlo k jeho úmrtí, byl to skutečný šok.“
Ale teď vážně, pokud jde o tvou výchovu a rodokmen, s tím opravdu někdy nemůžeš udělat nic lepšího, než se z toho poučit! Pokud však jde o tvou budoucnost, s tou díky Boží milosti můžeš udělat opravdu hodně. Je možné, že tví rodiče klopýtali v duchovní temnotě; ty však můžeš chodit ve světle Božího slova a svou rodinu můžeš vzít s sebou. Gedeón, starozákonní hrdina, vyrostl v rodině modloslužebníků. Patřilo to ke kultuře, dělal to každý. S Gedeónem však měl Bůh své plány. Proto ho jednoho dne navštívil Hospodinův anděl a řekl mu: „Zboříš Baalův oltář, který patří tvému otci … Pak zbuduješ … oltář Hospodinu, svému Bohu…“ (Soudců 6:25-26). To nebylo pro Gedeóna nic snadného, protože byl od přirozenosti bázlivým člověkem. A když ve víře vykročil, aby splnil Boží příkaz, chtěli jej lidé z města zabít. Jelikož však Gedeón řekl Bohu „ano“, skončilo to tak, že změnil celou svou rodinu.
Dnešní slovo pro tebe tedy zní: Změna ve tvé rodině může začít u tebe. Ve skutečnosti, jestli nezačne u tebe, u koho tedy?