„… ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemí!“    Žalm 83:19

Izraelci nazývali Boha Jehovou, a považovali to jméno za nesdělitelné a nevysvětlitelné. Znamená „Samostatně existující“ a „Já jsem“. On je Stvořitelem všech věcí, úžasná a nepoznatelná nejvyšší bytost. Přesto si Hospodin přál, aby ho lidé poznali osobně. Proto přidal ke jménu Jehova pět titulů, odhalujících slovních portrétů sebe samého, aby nám pomohl lépe mu porozumět a mít s ním lepší vztah. Izraelci objevili tyto portréty v dobách krize a nouze, a tobě budou požehnáním a povzbuzením v časech potřeby. Pojďme se na každý z nich postupně podívat.
Jehova-Jireh: Hospodin uvidí, Hospodin zaopatří. Abraham se chystal obětovat svého syna, když vtom Bůh poskytl beránka jako oběť místo Izáka. V reakci na to jej Abraham nazval Jehova-Jireh, Hospodin který vidí a zaopatřuje. A to se nevztahuje pouze na Abrahama. V Novém zákoně je řečeno, že Hospodin vidí tvé potřeby a poskytuje odpovědi. Ježíš řekl: „Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete“ (Matouš 6:32).
Stejně jako starostlivý, ostražitý a pozorný rodič, jenž předvídá každou potřebu svého dítěte, Bůh dává správně načasovaná řešení. Dříve než se boty dítěte opotřebují, dobrý otec mu opatří nové. Jeho dítě nemusí žadonit, vyjednávat nebo prosit. „Tak proč nemám to, co chci?“ ptáš se. Protože Hospodin na rozdíl od tebe ví, co opravdu potřebuješ! To, co ty vidíš jako „potřebuji“, může být v Božích očích jenom „chci“. Pamatuj si, že Jehova-Jireh vidí tvé potřeby a zaopatří je.