„… neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda.“  2. Mojžíšova 3:5, B21

Židovští učenci diskutovali o tom, proč se Bůh ukázal Mojžíšovi uprostřed pouště. Proč to nebylo na obydleném nebo nábožensky významném místě? Shodli se, že Bůh tím chtěl ukázat, že žádné místo na zemi, dokonce ani trnitý keř, není bez Boží přítomnosti.
Pastor a spisovatel A. W. Tozer napsal: „Bůh je nahoře, ale není vytlačen. Je dole, ale není zatlačen. Je venku, ale není vyloučen. Je uvnitř, ale není omezený. Bůh shora nad všemi věcmi vládne a zdola všechny věci podpírá, zvnějšku všechny věci objímá a zevnitř všechno naplňuje.“
A tohle je nejlepší část: „Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!“ (Filipským 2:13, B21). I dnes v tobě Bůh žije, pracuje v tobě a dává ti touhu dělat to, co se mu líbí. Ještě jedna zajímavá myšlenka: Vzhledem k tomu, že v tobě žije Bůh, nechoď nikam, kam víš, že by Boha netěšilo jít, a nevystavuj se situacím, o kterých víš, že by Boha nepotěšilo se v nich ocitnout. Když se v přítomnosti určité osoby nebo na určitém místě cítíš divně, zbystři. Může to být Duch svatý, který ti říká, že tam nepatříš nebo že něco nemáš dělat. Je Bůh úzkoprsý? Ne, chce pro tebe jen to nejlepší, proto tě chrání před újmou. Bible říká: „… vždyť Hospodin Bůh je štít … žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně“ (Žalm 84:12). Nezapomeň, že kamkoliv dnes jdeš, Bůh tam je!