„Postarám se tam o tebe…“ 1. Mojžíšova 45:11

Bůh nedal Josefovi sen kvůli tomu, aby se cítil dobře jako druhý muž Egypta, ale proto, aby v době hladomoru zachránil svůj rod a vlastně celý tehdejší svět. Nepřehlédni to, že když ti Bůh dá sen, žehná tím nejen tobě, ale i druhým. Bible říká: „… Bůh tak miloval svět…“ (Jan 3:16). Božím záměrem není udělat z tebe ikonu, ale nástroj, který naplní jeho vůli. Z Josefova rodu měl vzejít Spasitel světa, ale jeho rodu hrozil zánik. Bůh tedy vytvořil plán, jehož součástí byl výklad faraónova snu, díky němuž se Josef dostal až na trůn, a Boží záměr mohl být naplněn.
A je tu ještě jedna myšlenka. Josefův příběh dokazuje, že sen, který dává Bůh, změní tvůj postoj k druhým, a to včetně těch, kteří s tebou zacházeli špatně. Staneš se mnohem milosrdnějším, více milujícím a odpouštějícím. Když se Josefovi bratři rozpomněli, jak ho zradili, třásli se strachy, protože jim došlo, že má jejich osud ve svých rukou. On ale neměl v úmyslu se mstít nebo jim vyčítat jejich skutky. Poslechni si, co jim řekl: „… postarám se o vás…“ (1. Mojžíšova 50:21). Namísto pomsty chtěl obnovit vztah. Hleděl na jejich skutky a ve všem, čím prošel, uviděl Boha. „Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte…“ (1. Mojžíšova 50:20, B21).
To, jak jednáš s druhými, zvláště když jsi v pozici síly, bude určovat, jak Bůh bude jednat s tebou.