„… svou smlouvu nikdy neporuším, co vyšlo z mých úst, to nezměním!“        Žalm 89:35, B21

Lékařští odborníci tvrdí, že každý z nás někdy v životě zažije v nějaké podobě depresi. Velká část populace se každý den probouzí zahalena oblakem ponurosti. Možná se to týká i tebe. Jedna oblíbená dětská kniha se jmenuje Alexandr a jeho opravdu hodně špatný a příšerně blbý den. Alexandr usne se žvýkačkou v puse a po probuzení ji najde přilepenou ve vlasech. Na dně jeho krabice se snídaňovými cereáliemi chybí hračka a navzdory všem snahám se mu nedaří zapůsobit na učitelku. Několikrát se rozhodne odstěhovat se do Austrálie. Bohužel tento geografický lék nefunguje. Útěkem problém nevyřešíš, jenom ho přemístíš.
Co tedy můžeš a máš dělat? Obrať se ke zdroji síly, naděje a povzbuzení, který nikdy nezklame – k živému Božímu slovu. Bůh říká: „… svou smlouvu nikdy neporuším, co vyšlo z mých úst, to nezměním!“ (Žalm 89:35, B21). Pokud máš dnes splín, je zde několik veršů, na kterých můžeš stát: „Poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby“ (Žalm 107:20, B21). „Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!“ (Žalm 27:13). „V den svého soužení volám k tobě a ty mi odpovíš“ (Žalm 86:7). „Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel“ (Izajáš 59:1). „Přistoupím s chválou Hospodinova hrdinství, tvou spravedlnost, Pane, připomínat chci!“ (Žalm 71:16, B21).